SET 3 TÃ VẢI TAM GIÁC COTTON MỀM MỊN IN HÌNH BABIBOO – BB139

42.000 

𝑇𝑟𝑒̉ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑙𝑎̀𝑛 𝑑𝑎 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑘𝑦̀ 𝑛ℎ𝑎̣𝑦 𝑐𝑎̉𝑚. 𝑉𝑖̀ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑎̃ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑒̉, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑎̂𝑦 ℎ𝑎̆𝑚 𝑑𝑎, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑖̣ 𝑢̛́𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑎̂𝑦 𝑏𝑖́ 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑎̀ 𝑏𝑎̀ 𝑚𝑒̣ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚.
Tã vải tam giác truyền thống là lựa chọn phổ biến của các bà mẹ khi có con ở giai đoạn sơ sinh.

0902354679