MỀN SỢI TRE MỀM 6 LỚP IN HÌNH CHO BÉ BABIBOO – BK08

    210.000 

    ❣️ 𝐾ℎ𝑖 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑜̀𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑢̣𝑛𝑔 𝑚𝑒̣, 𝑏𝑒́ đ𝑎̃ 𝑞𝑢𝑒𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑎𝑜 𝑏𝑜̣𝑐 𝑎̂́𝑚 𝑎́𝑝. Đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑒́ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̣̂ 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖, 𝐵𝐴𝐵𝐼𝐵𝑂𝑂 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑚𝑒̣ 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑚𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡 đ𝑒̂̉ 𝑢̉ 𝑎̂́𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒́ 𝑦𝑒̂𝑢.
    🌻MỀN SỢI TRE MỀM 6 LỚP IN HÌNH BABIBOO CHO BÉ TỪ 0-3 TUỔI💕

    0902354679