Bộ Sơ Sinh Tay Ngắn Cài Xéo Vải Visco Siêu Mềm BABIBOO – BTK15

79.000 

Đối với bé, việc mặc đẹp đã quan trọng nhưng sự an toàn, thoải mái còn đặc biệt quan trọng hơn.
𝐿𝑎̀𝑛 𝑑𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑒́ 𝑘ℎ𝑎́ 𝑛𝑜𝑛 𝑛𝑜̛́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑎̣𝑦 𝑐𝑎̉𝑚, 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑎́𝑜 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̉ 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑏𝑒́ 𝑏𝑖̣ 𝑡𝑜̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑙𝑦́ 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑒́! 💕

Xóa
0902354679